Lördagen den 6 oktober genomförs årets National Team Race Regatta (NTR) mellan segelsällskapen KSSS, Havsörnarna, SYK och GSYS.

Seglingarna kommer att genomföras på Stockholms vatten.

  • Samling på Klubbarnas Klubb kl 09:30
Efter seglingarna är det prisutdelning och gemensam regattamiddag kl 18:30. Kostnad 450 kr/person. F.å. var vi nästan femtio seglare och funktionärer. Middagen avhölls under festliga former med tal, sång och inte så mycket dans på Klubbarnas Klubb.


Prisutdelning kommer även att göras denna kväll för Premier Cup som avslutades efter 6 omgångar onsdag den 3/10.

anmälan gEmensam middag kl 18.30

  • t.ex. allergiker