Utveckla klubbverksamhet i Stockholm.
Det har länge saknats en mötesplats för båtfolk i centrala Stockholm. För att avhjälpa detta har GSYS tillsammans med KSSS, Havsörnarna, Stockholm Yacht Klubb och KMK etablerat ett klubbhus, Klubbarna Klubb, vid Nya Djurgårdsvarvet. Detta klubbhus är tänkt att vara en mötesplats där varje klubb kan göra sina arrangemang och även gemensamma mingelaftnar arrangeras.

GSYS medlemmar kan även hyra lokalen för privata arrangemang och åtnjuter då 20 % rabatt. Se Klubbarnas Klubb AB

NYA DJURGÅRDSVARVET MED EN AV DOCKORNA I FÖRGRUNDEN