Dataskyddslagen

Medlemsregistret förs f.n. i Lime Easy. Uppgifterna hanteras av 2 personer på ekonomiavdelningen. De uppgifter vi samlar in används enkom för klubbens verksamhet och lämnas aldrig ut till tredje part. E-postadressen används för att göra utskick via f.n. MailChimp och för att skicka årsavgiftsfaktura eller faktura på andra avgifter, Mobilnummer för att kunna nå medlem om så skulle behövas och personnummer för att samköra registret med Riks Idrottsförbundet (RF). Att registret samkörs med RF har med att klubben som medlem i RF betalar en avgift per medlem varje år. Genom RF kan vi söka bidrag och är försäkrade vilka båda kräver peronnummer för att gälla.
Önskar du ett utdrag ur vårt register på dina registrerade uppgifter eller har frågor om detta så mailar du info@gsys.nu

Personuppgifter Svenska Seglarförbundet

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Läs mer här