Dopceremonie Örn o Järv 24 april 2019

Här döps båtarna Örn o Järv. De har fått namen efter de två satsningar som genomfördes under klubbens standert; ”Victory Challenge”, 2003 i Auckland, Nya Zeeland och därefter 2005-2007 i Valencia, Spanien med båtarna Cristina, Örn, Järv, Orm. Båda projekten med bra resultat i utmanarseglingarna. 

Våra båtar, två stycken DF95 är specialdesignade efter just Örn o Järv för GSYS och Microsektionen. Båtarna har skänkts av Johan Kahm och Christer Salén - Stort tack!