Förra årets vinnare - Havsörnarna

Lördagen den 5 oktober genomfördes 2019 National Team Race Regatta (NTR) mellan segelsällskapen KSSS, Havsörnarna, SYK och GSYS. Läs mer här

National Team Race regatta 5 okt 2019

Seglingsinstruktioner

Lördagen den 5 oktober genomförs årets National Team Race Regatta (NTR) mellan segelsällskapen KSSS, Havsörnarna, SYK och GSYS.

Seglingarna kommer att genomföras på Stockholms vatten.

  • Samling på Klubbarnas Klubb kl 09:30
Efter seglingarna är det prisutdelning och gemensam regattamiddag kl 18:30. Kostnad 450 kr/person. F.å. var vi nästan femtio seglare och funktionärer. Middagen avhölls under festliga former med tal, sång och inte så mycket dans på Klubbarnas Klubb.

Anmälan gemensam middag kl 18.30

  • t.ex. allergiker