ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

När du söker medlemskap förutsätter vi att du har gått igenom vår hemsida och är införstådd med vår verksamhet. I samband med ansökan uppskattar styrelsen en eller flera klubbmedlemsreferenser. 
Årsavgiften är f.n. 450 kr.

  • Om du inte har ett fullständigt svenskt personnummer behöver vi din adress

Nyhetsbrev

Får du inte mail från GSYS och är medlem i klubben kan du lägga upp din e-post här

Hedersmedlemmar

  • Hugo Stenbeck 2017
  • David Lees 2018
  • Torgny Nordström 2021
  • Johan Stenman 2021
  • Christer Salén 2021

Dataskyddslagen

Medlemsregistret förs f.n. i Lime Easy. Uppgifterna hanteras av 2 personer på ekonomiavdelningen. De uppgifter vi samlar in används enkom för klubbens verksamhet och lämnas aldrig ut till tredje part. E-postadressen används för att göra utskick via f.n. MailChimp och för att skicka årsavgiftsfaktura eller faktura på andra avgifter, Mobilnummer för att kunna nå medlem om så skulle behövas och personnummer för att samköra registret med Riks Idrottsförbundet (RF). Att registret samkörs med RF har med att klubben som medlem i RF betalar en avgift per medlem varje år. Genom RF kan vi söka bidrag och är försäkrade vilka båda kräver peronnummer för att gälla.
Önskar du ett utdrag ur vårt register på dina registrerade uppgifter eller har frågor om detta så mailar du info@gsys.nu