2016 years winner Yacht Club Costa Smeralda represented by Antonio Winspeare

Quote from NYYC regarding the Team Race Regatta 2016
The event was such a fine example of the best of our sport. An event that gathers sailors from different parts of the world, assembled to crush each other in a team racing event, and thoroughly enjoying the company of each other at the end of each day.
We sailors are all blessed with this common passion!

- Thomas F. O'Brien

Det här är Lagsegling (Team Racing)

Lagsegling består av två lag med två båtar var tävlar mot varandra, alla båtar är lika. Det är en tävling med högt tempo som kräver snabba taktiska beslut av deltagarna.

Resultaten från varje lag kombineras för att avgöra vem som vinner. Med två båtar i laget gäller det att inte en båt i laget blir sist, här måste laget hjälpas åt. Om en båt kommer efter eller hindras av det andra laget måst lagkamraten vända tillbaka och hjälpa till. Här finns många trix och knep för att kontrollera det andra lagets båtar, det räcker inte att kunna segla snabbt, man måste kunna Lagseglings taktik.

Tävlingarna seglas på en mycket kort, 5 till 10 minuter, kryss­-läns-bana,
där rundningsmärkena skall rundas från styrbord (höger) precis som i Match Racing.

Seglingen direktdöms av domare på vattnet och av seglarna själva. Den båtanser sig förfördelad sätter en röd flagga eller påkalla domarens uppmärksamhet med en gul flagga. Grön flagga så avslås protesten, röd flagga måste den felande båten ta ett straff genom att göra ett straffvarv. Om den felande båten självmant tar straffet halveras det.

Team Racing taktik o strategi m.m.

Det finns en hel del intressant läsning under utbildning