1. Alla deltagare måste vara helt friska och inte ha någon av FHM's angivna risksymptom senare än 2 dagar innan seglingen.
  2. Bara klubbmedlemmar kan delta.
  3. Hela arrangemanget hålls utomhus.
  4. Vi kommer att erbjuda möjligheter till att desinficera våra händer.
  5. Vi bär handskar under hela seglingen
  6. Vi håller avstånd mellan varandra på bryggan.