2019 års värd för GSYS International Team Race Regatta 24-27 maj

2019 års värd för regattamiddagen lördag den 26 maj