ORDFÖRANDE/COMMODORE
Patrick Ståhle
Mobile/Cellular phone:
+46 73-620 80 40

Båt- o hamnansvarig
Andrew Pozniak
+46 72-277 68 74

Klubbmästeri/clubmasters
Pernilla Ståhle
+46 70-951 41 99

Ekonomi/economy
Magnus Castenfors
+46 72-729 00 31

Fakturaadress/Invoice address
Any invoice to GSYS should be send to: inbox.lev.984061@arkivplats.se
Must be a PDF file

Kvittoutlägg skickas till
inbox.ver.984061@arkivplats.se
Kan vara en JPG eller PDF fil
Det skall framgå tydligt vad kvittot gäller och vem som har skickat in det och om det är första gången till vilket konto pengarna skall skickas. I vissa fall även kontaktperson på den som godkänt utlägget. Det går bra att skicka in kvitto plus informationslapp i samma mejl.

MAIL/E-MAIL
Info
Race office

BESÖKS ADRESS/VISITING ADDRESS KLUBBLOKAL/CLUBHOUSE
Klubbarnas Klubb
Beckholmsvägen 12
115 21  SOCKHOLM

POSTADRESS/MAILING ADDRESS
Gamla Stans Yacht Sällskap
Box 55669
SE-102 15  STOCKHOLM

BANKUPPGIFTER
BG G 5143-7382
Swish 123 278 98 81
Båtfonden SEB
5811-33 310 69

FOREIGN PAYMENTS
BIC: ESSESESS
IBAN: SE4050000000058111045794
Contrycode: SE
Address:
SEB
106 40 Stockholm

PARKERING OCH RESA TILL VÅR KLUBBLOKAL

Parkering finns på Djurgårdsslätten.
Buss 67 (Skansen) eller Spårvagns linje 7 (Blockhusudden).
Gå av på hållplats Skansen

Med båt kan man ta sig hit från Gamla Stan (Hållplatsen heter Slussen) eller från Skeppsholmen. Båten stannar vid Gröna Lund. Gå upp för gatan och tag sedan höger in genom en gängväg som går igenom Gröna Lund.  Det är en promenad på ca 5 minuter.

Organisationsnummer / Company registration number
802410-7552