Kräftkör Micro race 5 sept 2017

Tisdag den 5 september hade vi Kräftkör i fint väder men tyvärr blev platsen illa vald p.g.a. sjögräs i vattnet som gjorde seglingarna både svåra och kanske inte helt rättvisa. Efteråt intogs kräft middag hemma hos Michaël Berglund. Vinnare Peter af Klercker tätt följd av Ludvig Jacobsson.