Anmälan

Individ
Klubbmästerskap
Lördagen den 19:e September, 2020

Här nedan anmäler du dig som individ. Anmälningsavgift 500 kr inkl lunch som  faktureras.

  • Går bra att anmäla sig till flera alternativ.

Besättning
Klubbmästerskap
Lördagen den 19:e September, 2020

Här nedan anmäler du din besättning. Du anmäler dig som skeppare och dina 3 gastar nu eller vid ett senare tillfälle. Anmälningsavgift inkl lunch 2.000 kr som  faktureras.

Lag
Klubbmästerskap
Lördagen den 19:e September, 2020

Här nedan anmäler du ditt lag. Du anmäler dina 2 skeppare o 6 gastar nu eller vid ett senare tillfälle. Anmälningsavgift inkl lunch 4.000 kr som  faktureras.