Skaderapport

Om du har hyrt båten lämnar du in din skaderapport här. Detta är viktigt så vi kan åtgärda problemet snarast.

  • (max 50 MB)

skadeblankett

Om det har skett en incident i samband med tävling eller träning i GSYS regi använder du denna blankett.