Skaderapport

Om du har hyrt båten lämnar du in din skaderapport här. Detta är viktigt så vi kan åtgärda problemet snarast.

  • Var på båten är skadan. Skrov, rigg, segel t.ex.
  • Vinschandtag, kompass, fender, ankare osv.
  • (max 50 MB)

skadeblankett

Om det har skett en incident i samband med tävling eller träning i GSYS regi använder du denna blankett.