Långsiktighet
GSYS arbetar  för att utveckla evenemanget långsiktigt och därmed etablera Stockholm som ett  Internationellt Team Racing Center.  Tanken är att det skall vara årliga återkommande arrangemang som ger avtryck i seglarvärlden. Att det finns aktiva idrottsaktiviteter mitt i centrum bidrar till att utveckla Stockholm som boende, företags- och besöksstad.

Jämställdhet
Inom segelsporten är det Match Racing och Team Racing som lockar flest kvinnor. I dessa grenar fungerar en blandad besättning utmärkt och detta gör att många duktiga Team Racing-seglare är kvinnor. Segling behöver liksom många andra sporten  fler kvinnliga utövare och här fungerar just Team Racing bra. I USA är flera av de högst rankade teamen mixade med kvinnor och män eller som i några fall med 100% kvinnlig besättning. Som seglare behöver man inte ta hand om någon båt, den tillhandahålls av arrangören, något som tilltalar många kvinnor.

GSYS Jämställdhetspolicy
Alla har rätt till en gemenskap där ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller mobbning. Alla klubbmedlemmar har ett gemensamt ansvar för allas välbefinnande och skall behandla varandra med respekt och omtänksamhet. En antidiskrimineringspolicy bidrar till att medlemskapet blir socialt hållbart och en källa till personlig glädje.

Vi strävar efter att tävlingar, arrangerade av GSYS, har ideellt arbetande funktionärer som är jämnt fördelade mellan ungdomar, och vuxna, kvinnor och män.

Hållbarhet
Segling är en extremt miljövänlig sport då den drivs till 100% av vindkraft. Evenemangen arrangeras på GSYS hemmabas på Nya Djurgårdsvarvet dit deltagare och funktionärer har gångavstånd. Besökare når enkelt Djurgården och kajerna runt tävlingsområdet med buss, tunnelbana och spårvagn.
Vi önskar också att tävlingarna kan inspirera ungdomar att börja segla i stället för att åka motorbåt, det innebär en mycket positiv långsiktig påverkan på miljön.