Årsmöte tisdag 8 mars 2022 kl 18.00

I år blir det ett fysiskt årsmöte.
Från klockan 17:30 kommer vi att bjuda på ett glas vin/öl/vatten.

Du anmäler ditt deltagande nedan. Kostnaden för att delta i middagen är 495 kr. 

Vill du motionera om något eller ta upp ett ämne skriv till styrelsen här. Skriv i ämnesrubriken "Motion 2022". Skall vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Anmälan årsmöte

Dagordning årsmöte

Verksamhetsberättelse 2021

Resultat prel. 2021

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022

Förslag till styrelse, revisorer o valberedning

GSYS Styrelse o organisation 2021

Patrik Ståhle - Ordförande (Commodore)
Peter af Klercker - Vice ordf. o ekonomi
Michael Berlin - Sekreterare
Anders Johnson - Klubbmästare
Pernilla Ståhle - Klubbmästare
Tom Gross - Kappsegling
Peter Bergman - Klubbsegling
Evelynn Brattström - Båt o hamn
Henrik Grape - Klubbpartners och Företagsevent