GSYS har 9 st radiostyrda DF95 segelbåtar. 

Första gången vi seglade var den 16 augusti 2016 och då på Biskopsudden som avslutades med kräftmiddag hos Michaël Berglund. Vi satte då upp ett vandringspris och första inteckningen gick till Thomas Lundqvist.  

Det är roligt att segla radiostyrda båtar och vi hoppas få med oss många medlemmar i denna sektion.

Årsavgiften är 500 kr för att administrera kapp-seglingar, underhåll samt finansiering av båtarna. 

Är du intresserad att vara med kan du anmäla ditt intresse på denna sida. En förutsättning är att du är medlem i GSYS.

Här kan du läsa mer om DF95

Vill gärna vara med i microsektion (radiostyrt)

  • Vi skickar faktura på 500 kr när du anmält dig.

Styrelse Microsektionen

Ordförande Michael Berlin

  • Michael Berglund
  • Matthias Warneby
  • Ludvig Jacobsson
  • Gunnar Möller
  • Mikael Willdal