GSYS har 9 st radiostyrda DF95 segelbåtar. En sektion under GSYS har startat "MicroRacing" med ordförande Gunnar Möller.

Första gången vi seglade var den 16 augusti 2016 och då på Biskopsudden som avslutades med kräftmiddag hos Michaël Berglund. Vi satte då upp ett vandringspris och första inteckningen gick till Thomas Lundqvist.  

Det är roligt att segla radiostyrda båtar och vi hoppas få med oss många medlemmar i denna sektion.

Årsavgiften är 500 kr för att administrera kapp-seglingar, underhåll samt finansiering av båtarna. 

Är du intresserad att vara med kan du anmäla ditt intresse på denna sida. En förutsättning är att du är medlem i GSYS.

Här kan du läsa mer om DF95

Hyra båtarna

Utöver kappseglingar i sektionens regi kan båtarna hyras av medlemmar i Microsektionen för egna event. Avgiften för detta är 300 kr/dag och båt. Men i medlemskapet ingår att låna 2 båtar, 1 dag, 1 gång. Därefter hyra. För skador är du som lånar båtarna ansvarig. Du debiteras eventuella reparationer till självkostnadspris.

Skölj alltid i sötvatten efter segling. Har du fått saltvatten inne i båten eller skador på riggen m.m. skall skadade båtar lämnas till Eskader på Grevgatan 69 telefon 08-662 18 53. (Endast Eskader får plocka
ur mottagare och batteri och skölja båtarna invändigt). Låt aldrig båtarna stå över natten med däcks luckor på satta och kontrollera att luckorna är täta innan seglingen påbörjas.

Instruktionsböcker

Vill gärna vara med i microsektion (radiostyrt)

  • Vi skickar faktura när du anmält dig.