GSYS har 7 st radiostyrda DragonFlite 95 segelbåtar. En sektion under GSYS har startat "MicroRacing" med ordförande Michaël Berglund. Båtarna invigdes den 16 augusti 2016 med segling på Biskopsudden och avslutande kräftmiddag hos Michaël. Första inteckningen gick till Thomas Lundqvist.  

Det är roligt att segla radiostyrda båtar och vi hoppas få med oss många medlemmar i denna sektion.

Vi har 3 inplanerade tävlingar i år GSYS DF95 Cup 12 maj, GSYS D95 kräftkör 30 augusti och GSYS DF95 Klubbmästerskap 7 oktober.

Årsavgiften är 500 kr för att administrera kapp-seglingar, underhåll samt finansiering av båtarna. 

Är du intresserad att vara med kan du anmäla ditt intresse på denna sida. En förutsättning är att du är medlem i GSYS.

Detta verkar kul jag vill gärna vara med

Du anmäler dig här

Hyra båtarna

Utöver kappseglingar i sektionens regi kan båtarna lånas av medlemmar i "Microklubben" för egna event. Avgiften för detta är 300 kr/dag och båt. För skador är du som lånar båtarna ansvarig. Du debiteras eventuella reparationer till självkostnadspris.

Skölj alltid i sötvatten efter segling. Har du fått saltvatten inne i båten eller skador på riggen m.m. skall skadade båtar lämnas till Eskader på Grevgatan 69 telefon 08-662 18 53. (Endast Eskader får plocka ur mottagare och batteri och skölja båtarna invändigt). Låt aldrig båtarna stå över natten med däcks luckor på satta och kontrollera att luckorna är täta innan seglingen påbörjas.

Instruktionsböcker