Upplägg onsdagssegling och "GSYS Premier cup" 2018

Klubben har nu 5 topprustade J/80 båtar till sitt förfogande. Genom avtalet med Liros är båtarna i topptrim från tågvirke till den minsta schacklen för varje båt. Seglen är genomgångna och båtarna topp vårrustade.
 
Klubbseglingsverksamheten har byggts ut med bättre innehåll med hjälp av båtkommitén och medlemmarna i klubbseglingssektionen.

Vi har planerat för 8 onsdagar (25/4 - 13/6) och därefter 8 onsdagar på hösten (15/8 - 5/9). Första seglingen 25/4 seglar vi GSYS Ice Breaker Regatta som även ingår i GSYS Premier Cup
 
Separta utbildningar kommer att ordnas för Teamracing. Separat kallelse.

 • Segla varannan onsdag Fleetrace, samling 17.30. utsegling 17.45, första start 18.00 sista start 19.00-19.30. Sammanräknat resultat räknas in i Premier Cup som är de 6 bästa tävlingarna av 8. 
 • Segla varannan onsdag teamracingträning och utbildning. Samling 17.30. Utsegling 17.45
 • Efter seglingen social samvaro med en enklare bit mat.
 • Utskick sker varje söndag morgon till din angivna e-postadress. Kontrollera att utskicket inte hamnar i "spam"-mappen. Du svarar om du kan kommande onsdag. 
 • Anmäl dig eller ett lag på denna sidan.

Banor att segla rundningsmärke 1-3

funktionärer

För att vara med och segla förväntar vi oss att du som seglare någon gång under säsongen är med som huvudfunktionär i både Premier Cup och Team Race. Varje funktionär får 1 poäng i avdrag på lagets resultat. Max 4 poäng under en säsong. Varje onsdag bestäms vem som skall vara funktionär nästkommande onsdag. Det är funktionärens roll att anlita en medhjälpare.

hyra en j/80 som fullvärdig klubbseglare

Vill du hyra en eller flera av våra J/80 båtar för 500 kr/båt utöver onsdagar klicka här

kostnader för att segla på onsdagar

Så här kan du betala din klubbseglingsavgift.

 1. Årsavgift 1 500 kr / år.
 2. Ordna ett eget lag och betala 6 000 kr / år o båt (max 6 personer per lag).  
 3. Vill du vara med sporadiskt, betalar du 350 kr / gång du seglar. Efter 5:te gången ingen avgift. Du betalar för varje gång du skall segla i förskott med Swish nr 1232789881 eller till BG 5143-7382. Notera vad betalningen gäller för. 
 4. Skeppare eller Rorsman är ansvarig för att båten hanteras sjömannmässigt. Om olyckan skulle vara framme är självrisken 3.500 kr/båt som delas mellan besättningen. 
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet. 
En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.
– Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5.000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.

Information klubbsegling

Anmälan klubbsegling och microsektion (radiostyrt)

 • Går bra att anmäla sig till flera alternativ. Som skeppare/rorsman är du asnvarig för att båten hanteras sjömannamässigt
 • Prova på gäller 350 kr/gång upp till 5 ggr. fr 6:e utan kostnad
 • Här kan du anmäla dig till Microsektionen för 500 kr samt tre inplanerade seglingar.
 • Om du anmäler dig till någon av aktiviteterna skickar vi dig en faktura.