Upplägg onsdagssegling och "GSYS Premier cup" 2018

Klubben har nu 5 topprustade J/80 båtar till sitt förfogande. Genom avtalet med Liros är båtarna i topptrim från tågvirke till den minsta schacklen för varje båt. Seglen är genomgångna och båtarna topp vårrustade.
 
Klubbseglingsverksamheten har byggts ut med bättre innehåll med hjälp av båtkommitén och medlemmarna i klubbseglingssektionen.

Varannan vecka (udda veckor) kappseglar vi i ett serieformat som samlar poäng "GSYS Premier Cup". 

Varannan vecka (jämna veckor) fokuseras onsdagsseglingarna på Teamracing och träning.

Vi har planerat för 7 onsdagar (25/4 - 13/6) och därefter 8 onsdagar på hösten (15/8 - 3/9). Första seglingen 25/4 seglar vi GSYS Ice Breaker Regatta som även ingår i GSYS Premier Cup
 
Separta utbildningar kommer att ordnas för Teamracing. Första utbildningstillfället 15 januari (fulltecknat).

 • Segla på onsdagar udda veckor Fleetrace, samling 17.30. utsegling 17.45, första start 18.00 sista start 19.00-19.30. Sammanräknat resultat räknas in i Premier Cup som är de 6 bästa tävlingarna av 8. 
 • Segla på onsdagar jämna veckor teamracingträning och utbildning. Samling 17.30. Utsegling 17.45
 • Efter seglingen social samvaro med en enklare bit mat.
 • Utskick sker varje söndag morgon genom Bokat.se till din angivna e-postadress. Kontrollera att utskicket inte hamnar i "spam"-mappen. Du svarar om du kan kommande onsdag. 
 • Anmäl dig eller ett lag på denna sidan.

funktionärsansvarig

Vi behöver hjälp med en ansvarig funktionär för varje onsdag som också ansvarar för att ordna en medhjälpare. Är du en av dessa som vill hjälpa till en eller flera onsdagar anmäl dig här.

hyra en j/80 som fullvärdig klubbseglare

Vill du hyra en eller flera av våra J/80 båtar för 500 kr/båt utöver onsdagar klicka här

kostnader för att segla på onsdagar

Så här kan du betala din klubbseglingsavgift.

 1. Årsavgift 1 500 kr / år.
 2. Ordna ett eget lag och betala 6 000 kr / år o båt.  
 3. Vill du vara med sporadiskt, betalar du 350 kr / gång du seglar. Efter 5:te gången ingen avgift. Du betalar för varje gång du skall segla i förskott med Swish nr 1232789881 eller till BG 5143-7382. Notera vad betalningen gäller för. 
 4. Skeppare eller Rorsman är ansvarig för att båten hanteras sjömannmässigt. Om olyckan skulle vara framme är självrisken 3.500 kr/båt som delas mellan besättningen. 
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet. 
En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.
– Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5.000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.

Anmälan klubbsegling och microsektion

 • Går bra att anmäla sig till flera alternativ. Som skeppare/rorsman är du asnvarig för att båten hanteras sjömannamässigt
 • Prova på gäller 350 kr/gång upp till 5 ggr. fr 6:e utan kostnad
 • Här kan du anmäla dig till Microsektionen för 500 kr
 • Om du anmäler dig till någon av aktiviteterna skickar vi dig en faktura.