Radiostyrda båtar

GSYS har 9 stycken radiostyrda båtar Dragon Flite 95 som går att hyra
med instruktör.

Att hyra 9 båtar ca 2 timmar kostar 9 800 kr med två funktionärer och en
bojbåt som lägger ut bana och supportar båtarna på vattnet. Ev skador
orsakade av hyrestagaren debiteras till självkostnadspris.

Att segla nedanför Oaxen och grilla korv är ett exempel eller använda
sig av Café Skroten.

Det går också att hyra våra klubblokaler genom Klubbarnas Klubb för en
konferens eller möte och i detta sammanhanget segla ca 2 timmar i
anslutning till lokalen med de radiostyrda båtarna är en höjdare.

Gör en förfrågan här