Ansvarig för Yacht Fleet Committee (YFC)

GSYS Yacht Fleet Committee söker en medlem i GSYS till rollen som ansvarig för arbetet med klubbens båtar.

GSYS Styrelse tror att arbetetsomfattningen för denna roll kommer att röra sig om en upp till två dagar per vecka under säsongsuppstart och sedan mer flexibelt under resten av säsongen.

Styrelsen har därför beslutat, med tanke på omfattningen, att viss ersättning kommer att kunna utgå till denna person. Till rollen som ansvarig för båtarna söker klubben, förutom ovan ”kriterier”, en person som kan:

 • Anta ett helhetsansvar för båtarnas status under säsong, samt följa upp med eventuella åtgärder, underhåll samt reparationer
 • Arbetsleda vårrustning (som utförs av inhyrd arbetskraft)
 • Arbetsleda sjösättning och påmastning
 • Arbetsleda avmastning och upptagning
 • Vara ”point of contact” för leverantörer och eventuella reparatörer
 • Ansvara för att inköp och reparationer blir genomförda
 • Ha körkort och tillgång till bil

Till personens förfogande kommer medlemmarna av YFC självklart att finnas tillgängliga utifrån bästa förmåga.

Om intresse finns kan rollen även utökas till att ansvar för att driva klubbens eventseglingar.

Till ovanstående roll söker GSYS en person som troligtvis inte arbetar heltid och som har möjlighet att hjälpa klubben med detta arbete över en längre tidshorisont. 

För mer information om rollen och dess omfattning, vänligen kontakta Jonas Bille Holmquist, 0701 55 22 11 eller jonas.holmquist@influence.se
 

Fler medlemmar till Yacht Fleet Committee (YFC)!

GSYS Yacht Fleet Committee (”YFC”) är en grupp om knappt 10 frivilliga medlemmar, som har valt att på sin fritid engagera sig för att klubbens J-80s före, under och efter säsong hålls i jämbördig och hög kvalitet.

Då arbetet sker på de frivilligas fritid önskar YFC inför säsongen 2018 utöka med fler medlemmar. Gruppen söker medlemmar som är:

 • Glada tjejer & killar som vill vara del av ett härligt gäng, som gillar att spendera tid på Djurgården och tycker det är kul att fixa med båtar
 • ”Doers” snarare än ”tyckare”, då gruppens syfte är att alltid arbeta för att hålla klubbens båtar i bästa skick och förbättra dess standard
 • Besitter vissa grundkunskaper kring båtar, ett händigt handlag samt en förmåga och vilja att kunna jobba både självständigt och i grupp.
 • Om möjligt tillgängliga med kort varsel
Anmäl ditt intresse här