GSYS historia

GSYS har en förhållandevis kort men ändå prestigeladdad historia. 1995 startades klubben av entreprenören Jan Stenbeck som satsade på att utmana till America’s Cup och behövde en klubb att utmana ifrån. ”Närmare 200 Kinnevik anställda och därtill ett flertal vänner till Janne ’tvångsanslöts’ till klubben’”, skämtar GSYS nuvarande ordförande, Christer Salén. Två satsningar genomfördes av projektet ”Victory Challenge”, 2003 i Nya Zeeland och därefter 2007 i Valencia, Spanien. Då Jan Stenbeck gick ur tiden 2000 var det hans son Hugo som tog över projektet. I samband med Americas Cup 2007 avslutades familjen Stenbecks engagemang i Americas Cup.

GSYS en klubb i framkant med 3 mål

  1. Utveckla klubbverksamheten i Stockholm
  2. Etablera ett seglingscentrum inne i Stockholm med seglarskola och klubbsegling (Bring your bag BYB)
  3. Göra kappsegling synlig på Stockholms inre vatten med Big Boat Race (BBR)  och Team Race (lagkappsegling som nischad kappseglingsgren) 

medlemsskap

Medlemsansökningar behandlas konfidentiellt.

Anmäl ditt intresse här.

Läs om vår jämstäldhetspolicy och hållabrhet

Styrelse

Christer Salén - Ordförande
Peter af Klercker - Vice ordf. o ekonomiansv.
Anders Johnson - Klubbmästare
Johan Stenman
Lars Engelbert
Gunnar Haeger
Jonas Bille Holmqvist
Suppleant
Anna Engbrink

stadgar