Årsmöte tisdag 9 mars 2021 kl 18.00

I år blir det inget fysiskt årsmöte utan digitalt via Microsoft Teams.

Från klockan 17:30 kommer den digitala mötesplatsen öppna för ”mingel” och möjlighet ges för test av chatt- och mikrofonfunktioner.

Du anmäler ditt deltagande nedan och får sedan kallelse per mejl med instruktioner med hur du kopplar upp dig och länk till mötet. 

Vill du motionera om något eller ta upp ett ämne skriv till styrelsen här. Skriv i ämnesrubriken "Motion 2021". Skall vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Anmälan till digitalt årsmöte via Microsoft Teams

instruktioner o riktlinjer för GSYS digitala årsmöte

Dagordning årsmöte

Verksamhetsberättelse 2020

Resultat prel. 2020

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Förslag till styrelse, revisorer o valberedning

GSYS Styrelse o organisation 2020

Christer Salén - Ordförande (Commodore)
Peter af Klercker - Vice ordf. o ekonomiansv.
Michael Berlin - Sekreterare
Anders Johnson - Klubbmästare
Thomas Lund - Information
Lars Engelbert - Kappsegling
Tom Gross - Kappsegling
Peter Bergman - Klubbsegling
Evelynn Brattström - Båt o hamn
Suppleant
Anna Engbrink
Jonas Bille Holmquist 
Patrick Ståhle