Årsmöte tisdag 10 mars 2020

Anmäl dig nedan till årsmötet den 10 mars kl 18.00. 

Årsmötet kommer att avslutas med en supé med lämpliga drycker och efterrätt med kaffe. För att vara med måste du ha varit medlem 2019 eller vara medlem innevarande år.

Vill du motionera om något eller ta upp ett ämne skriv till styrelsen här. Skriv i ämnesrubriken "Motion 2020". Skall vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Hur tar jag mig till vår klubblokal? Se här!

Årsmöte - Anmäl dig här - Plats klubbarnas klubb

  • Supén betalas med swish 1232789881 vid anmälan (skriv Årsmöte)

Dagordning årsmöte

Förslag till styrelse m.m.

Resultat prel. 2019

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Budget 2020

GSYS Styrelse o organisation

Christer Salén - Ordförande
Peter af Klercker - Vice ordf. o ekonomiansv.
Michael Berlin - Sekreterare
Anders Johnson - Klubbmästare
Thomas Lund - Informationskommitté
Lars Engelbert - Kappseglingskommité
Jonas Bille Holmqvist - Båtgruppskommitté
Peter Bergman - Klubbseglingskommité
Tom Gross - Kappseglingskommité
Suppleant
Anna Engbrink - ekonomi