Årsmöte tisdag 13 mars 2018 (OBS! ny dag)

Anmäl dig nedan till årsmötet den 13 mars kl 18.00. (Obs! ny dag ersätter 6 februari)

Årsmötet kommer att avslutas med en supé bestående av Jansons Frestelse med lämpliga drycker. För att vara med måste du ha varit medlem 2017 eller vara medlem innevarande år.

Vill du motionera om något eller ta upp ett ämne skriv till styrelsen här.
Skall vara oss tillhanda senast 2 veckor före Årsmötet (senast 23 februari)

Hur tar jag mig till vår klubblokal? Se här!

Föredrag

Information kommer

Årsmöte 13 mars - Anmäl dig här - Plats klubbarnas klubb

  • Supén betalas på plats med Swisch eller kort

Årsredovisning m.m. 2017

Budget 2018, årsredovisning, verksamhetsberättelse kommer att läggas upp här under vecka 7 

GSYS Styrelse

Ordförande Christer Salén
Sekreterare Thomas Lundqvist
Klubbmästare Anders Johnson
Ekonomiansv. Peter af Klercker.
Johan Stenman
Lars Engelbert
Patrik Salén
Patrick Ståhle
Tomas Lund