GSYS historia

GSYS satsning på Amercias Cup, Victory Challange

GSYS har en förhållandevis kort men ändå prestigeladdad historia. 1995 startades klubben av entreprenören Jan Stenbeck (Kinnevik) som satsade på att utmana till America’s Cup och behövde en klubb att utmana ifrån. Närmare 200 Kinnevik anställda och därtill ett flertal vänner till Jan "tvångsanslöts till klubben", skämtar GSYS nuvarande ordförande, Christer Salén. Två satsningar genomfördes av projektet ”Victory Challenge”, 2003 i Nya Zeeland och därefter 2007 i Valencia, Spanien. Då Jan Stenbeck gick ur tiden 2000 var det hans son Hugo som tog över projektet. I samband med Americas Cup 2007 avslutades familjen Stenbecks engagemang i Americas Cup.

GSYS en klubb i framkant med 3 mål

  1. Visa segelsporten på Stockholms inre vatten för en större allmänhet.
  2. Etablera lagkappsegling för kölbåtar i Sverige genom kappseglingar på nationell och internationell nivå.
  3. Bygga ett seglingscentrum inne i Stockholm vid Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet med Klubbsegling och seglarskola. Man skall inte behöva äga båt för att segla. (Bring your bag BYB)

styrelse

Christer Salén - Ordförande
Peter af Klercker - Vice ordf. o ekonomiansv.
Michael Berlin - Sekreterare
Anders Johnson - Klubbmästare
Tomas Lund - Information
Lars Engelbert - Kappsegling
Tom Gross - Kappsegling
Peter Bergman - Klubbsegling
Jonas Bille Holmquist - Båt o hamn
Suppleant
Anna Engbrink - Ekonomi

Nya Djurgårdsvarvet där vår klubblokal finns
En av våra J/80 seglar med ett kundevent utanför Grand Hotel, Stockholm. Slutet av september 2018
Big Boat Race 2016
Klubbsegling onsdag kväll den 3 okt 2018
Team Racing 2017
Förberedelser inför GSYS DF95 open maj 2018 på Navigationssällskapets brygga
Några klubbmedlemmar som hyrt 2 av våra J/80 och gör en kvällsegling i vackra Stockholm utanför Beckholmen