inbjudan och villkor för klubbmästerskap i e-segling 24 mars 2021

Virtual Regatta Inshore, klasser J/70

1. Regler
1.1 1.2
2.1 2.2
2.3
3.1 Anmälan för deltagande i en deltävling ska göras tidigast 23 mars och senast 2 timmar innan varje start via Spond. Anmälan ska innehålla för- och efternamn, e-postadress, födelseår och användarnamn i Virtual Regatta. 
3.2 Arrangören kan komma att begränsa antalet deltagare och då tillämpas principen ”först till kvarn”.
2.
Tävlingen genomförs med applikationen Virtual Regatta Inshore på dator, surfplatta eller smartphone och Virtual Racing Rules of Sailing.
De regler och villkor som framgår av denna inbjudan gäller.
Villkor för att delta
För att delta i klubbmästerskapen ska den tävlande vara medlem i GSYS.
Tävlande som anmäler sig och deltar godtar de regler och villkor som anges i 1. Regler ovan samt är ansvarig för de kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå vid användning av applikationen.
3. Anmälan
 
4. Registrering
4.1 Inloggning till ett race kan sker cirka tre minuter före start och bör vara gjord senast en minut före start. Inloggning efter start av race är inte möjligt.
5. Tidsprogram
5.1 För respektive deltävling gäller följande: 20:00 Start race 1
20:20 Start race 2 20:40 Start race 3
5.3 Tiderna är exakta och kommer bara ändras om det uppstår tekniska problem hos arrangören.
6. Genomförande
6.1 Tävlingen är en e-kappseglingsserie som genomförs med applikationen Virtual Regatta Inshore. Tre race är planerade. 
6.2 Varje race har ett max startfält på 20 tävlande. Om fler än 20 tävlande anmäler sig kommer indelning i grupper att ske. Vid uppdelning i grupper kommer lottning ske. Samt ett finalrace med de 10 främsta från vardera grupp. Finalrace räknas dubbelt mot grundomgång.
6.3 Race genomförs med racekoder som skickas ut via Spond senast 15 min före start. Dessa racekoder är unika för varje grupp. Eventuella byten av racekoder kommuniceras via Zoom.
6.4 För att delta i ett race ska den tävlande logga in via Custom Race och därefter klicka på den stora gröna knappen. I dialogrutan skriver man in den tilldelade racekoden.
6.5 Vid gruppindelning kommer grupperna döpas till GSYS1, GSYS2, osv.
7. Banan
7.1 Banan i Virtual Regatta Inshore är en kryss/läns-bana med start på kryss och målgång på undanvind. Plats kan variera mellan deltävlingarna.
 
8.1 8.2
8.
Protester och straff
Varje race döms enligt programvarans villkor och dessa beslut eller åtgärder kan inte ändras eller överklagas.
Tävlande som bryter mot villkoren i denna inbjudan kan komma att uteslutas från hela tävlingsserien eller tilldelas annat straff enligt beslut av SSF:s e-tävlingskommitté.
9. Poängberäkning
9.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller för klubbmästerskapen och vid eventuellt medaljrace så räknas det dubbelt.
9.2 KSR A4.2 och A9 ändras så att en båt som inte kommer till start, inte går i mål eller diskvalificeras ges 21 poäng.
10. Ändringar av inbjudan
10.1 Ändringar av denna inbjudan kommer att skickas via Spond till anmälda deltagare senast 1 timme innan start det berör, samt vid senare tillfällen kommuniceras via Zoom.
11. Priser
11.1 Vinnande tävlande kan titulera sig Klubbmästare i e-segling.
11.2 De tre bästa tävlande i finalen erhåller nyttopriser från samarbetspartners.
12. Mediarättigheter och upphovsrätt
12.1 Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att GSYS och dess samarbetspartners, utan kompensation, har rätt att fritt använda och publicera bild-, video- och ljudupptagning från tävlingen. Detta gäller även bild-, video- och ljudupptagning som rapporterats av tredje person.
2021-03-21