Notie of Race 15 juni 2019

Banbeskrivning

  • Start mellan fasta märken Finnboda QW (kardinal Nord) och YB.
  • Runda färgad kappseglingsboj utanför Nacka Strand om BB (varv 1, starta tidräkning 1)
  • Runda röd lysboj Louddsbanken om BB
  • Runda färgad kappseglingsboj utanför Nacka Strand om BB (varv 2, avsluta tidräkning 1, starta tidräkning 2)
  • Runda röd lysboj Louddsbanken om BB
  • Runda färgad kappseglingsboj utanför Nacka Strand om BB (avsluta tidräkning 2)
  • Runda märke färgad kappseglingsboj mellan Gåshaga och Svanholmen i Hustegafjärden om BB
  • Runda röd lysboj Louddsbanken om BB
  • Runda färgad kappseglingsboj utanför Nacka Strand om SB
  • Målgång mellan grön prick syd Kastellholmen och målbåt med blå flagg
 
Banlängd ca 17 nm.


OBS att ett vattenområde öster om Slussen är avlyst för all sjötrafik pga arbeten.