ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

När du söker medlemsskap förutsätter vi att du har gått igenom vår hemsida och är införstådd med vår verksamhet. I samband med ansökan uppskattar styrelsen en eller flera klubbmedlemsreferenser. 
Årsavgiften är f.n. 400 kr.

Medlemslista

hedersmedlem

Hugo Stenbeck